PONÚKAME LABORATÓRNÉ ROZBORY PIVA

 Základný rozbor piva na prístroji Fermentoflash:

 alkohol 5,- Eur

 plato 5,- Eur

 Zdanlivý extrakt 5,- Eur

 Hustota 5,-Eur

 Spolu: 20,-Eur

 pH 5,-Eur

 CO2 - Steinfurth analyzátor 5,- Eur

 Horké látky - spektrofotometricky 15,- Eur

 Cukry - refraktometricky 5,-Eur

 Alkohol - ebulioskopicky 15,-Eur

Zákal - 

Farba - 

 Posúdenie varnej vody (tvrdosť, kovy, dusičnany, dusitany) 49,-Eur

 Mikrobiologické rozbory :

 Celkový počet mikroorganizmov 12,-Eur

 Koliformné baktérie 12,-Eur

 Cudzie baktérie 12,- Eur

 Výsledky rozboru posielame do 10 dní. Potrebný objem vzorky v závislosti od vybraných analýz cca 1 liter. Na základe potvrdenej objednávky - splatnosť faktúry 14 dní.